تبلیغات
راه راستین راه راستین - در قاب زندگی خبری از نقاب نبود...
 

در قاب زندگی خبری از نقاب نبود...

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: دل نوشته های حق طلب، 

تاریخ ارسال: دوشنبه 19 بهمن 1388

 


تن تب دار مرا تاب و توان نیست دگر
بر شب یخ زده ی آه و فغان نیست سحر
روز ها از پی هم بی ثمر و زود گذشت
بر دلی سنگ شده سحر و دوا نیست اثر
یاد آن سالها به خیر
چه زود گذشت دوران خردسالی
چه ساده ابری شد آن آسمان آبی
آن روز ها در قاب زندگی خبری از نقاب نبود
افسوس...

 

() نظرات