تبلیغات
راه راستین راه راستین - چشمهایی در تمنای استجابت
 

چشمهایی در تمنای استجابت

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: دل نوشته های حق طلب، 

تاریخ ارسال: یکشنبه 25 بهمن 1388

 


ببار به سان ابر بهار
خیلی آهسته و گرم و بی صدا ببار
ببار و خدا را شکر کن که چشمه ی احساست نخشکیده... 

حالا آهسته پلکهایت را ببند. می خواهم برایت دعا کنم :  

خدایا نور بصیرت را از چشمانم دریغ مدار
خدایا دریچه های قلبم را از شر دسیسه های شیطان و شیطان صفتان محفوظ بدار
خدایا در پیمودن راه راستین - جاده ای که به رضایت و لقایت ختم می شود –
چشمانم را با علائم و تابلو های راهنما هدایت فرما.........

 

() نظرات