تبلیغات
راه راستین راه راستین - بوی خدا
 

بوی خدا

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: شعر و ادبیات، 

تاریخ ارسال: دوشنبه 26 بهمن 1388

 


نام تو مثل نور
مثل ستاره هاست
یاد تو اى رضا!
آرام جان ماست
نام تو مثل آب
شفاف، ساده، پاك
یاد تو اى رضا!
باران به قلب خاك
نام تو باصفاست
مثل بهار و باغ
یادت به راه ما
روشن ترین چراغ
نام تو سرخ سرخ
مثل شهادت است
یاد تو سبز سبز
مثل زیارت است
نام تو مثل گل
بوى خدا دهد
یادت امام ما!
دل را صفا دهد

شعری از نسترن قدرتى

 

() نظرات