تبلیغات
راه راستین راه راستین - دلی در تمنای استجابت دعا
 

دلی در تمنای استجابت دعا

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: دل نوشته های حق طلب، 

تاریخ ارسال: یکشنبه 2 اسفند 1388

 


چرا سنگی شدی؟

چرا ترک برداشتی؟

چرا زنگار گرفته ای؟

چرا به سینه سنگینی می کنی؟

چرا با عقل در افتادی؟

چرا اینقدر تند و نا منظم می تپی؟

آرام باش و تپشهایت را آهسته تر کن تا برای تو و همه هم نوعانت دعا کنم :

 

خدایا همه دل های بی تاب و بی قرار را با نور پر مهر و اطمینان بخشت به آرامش رسان

خدایا طبیب دل های زخم دیده باش

خدایا حبیب دل های تنها باش

خدای پذیرای دل های بازگشته به راه راستینت باش ،

آنها که استغفار و ابراز ندامت را فریاد می زنند...

 

() نظرات