تبلیغات
راه راستین راه راستین - شعری از زنده یاد قیصر امین پور
 

شعری از زنده یاد قیصر امین پور

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: شعر و ادبیات، 

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 اسفند 1388

 

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم

تقویمها گفتند و ما باور نکردیم

در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن

ما نیز جز خاکستری برسر نکردیم

دل در تب لبیک تاول زد ولی ما

لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم

حتی خیال نای اسماعیل خود را

همسایه با تصویری از خنجر نکردیم

بی دست و پا تر از دل خود کس ندیدم

زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم

باران ز ابر توبه باریدیم صد بار

اما به جز دامان خود را تر نکردیم

 

() نظرات