تبلیغات
راه راستین راه راستین - آسمان رنگارنگ
 

آسمان رنگارنگ

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: دانستی های علمی، 

تاریخ ارسال: سه شنبه 11 اسفند 1388

 

وقتی هنگام روز به آسمان بی کران نگاه می کنیم آنرا به رنگ آبی می بینیم ولی هنگام غروب

یا اوایل صبح رنگ آن قرمز است ؛ علت چیست ؟

 

درواقع نور خورشید که به زمین می تابد به رنگ سفید است. این نور از نور های قرمز، نارنجی، سبز، آبی،نیلی و بنفش تشکیل شده است. هر کدام از این نورهــــــــــا دارای طول موج معینی هستند. نور بنفش دارای کوتاهترین طول موج و نور قرمز دارای بیشترین طول موج است.هنگامی که نور خورشید به جو زمین می رسد وبا مولکول های هوا یا غبار برخورد می کند؛ نور آبی آن بیشتر پراکنده می شود و در حالیکه  نورهای قرمز یا نارنجی و زرد ؛ پراکنده نمی شوند. و مستقیما به زمین می رسند. این  با عث می شود که رنگ آسمان به رنگ آبی آسمانی دیده شود.اما هنگام غروب یا صبح برای آنکه نور خورشید به چشم ما برسد مسافت بیشتری را طی می کند ؛ رنگهای قرمز یا نارنجی بهتر از داخل غبار یا دود معلق در هوا عبور می کنند و به چشم ما می رسد در حالیکه نور آبی قبلا پراکنده شده است بنابر این ما آسمان را به رنگی متمایل به قرمز می بینیم . فضانوردانی که به ماه مسافرت می کنند ؛ خورشید نیم روز را که از دل آسمان تیره و سیاه بیرون می آید و با درخشندگی زیبایی می تابد می تواند ببینند یعنی آسمان آنجا سیاه رنگ است . از طرف دیگر این تابش خورشید بسیار خطرناک است . برای اینکه ماه هوا ندارد  تا تواند نور خورشید را پراکنده کند واز نفوذ اشعه های خطرناک  جلوگیری کند .

 

اینجاست که به عظمت قدرت حق تعالی در آفرینش جهان هستی و آنچه در آن است پی می بریم...

 

() نظرات