تبلیغات
راه راستین راه راستین - تولدی دوباره
 

تولدی دوباره

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: دل نوشته های حق طلب، 

تاریخ ارسال: جمعه 9 بهمن 1388

 


رها نما خواب خوش و فسانه را
به شوق جاودانگی بهینه کن بهانه را
جام شراب بندگی به دست گیر و نوش کن
ز مستی اش شکن در سرای پر ز باده را
بزن به لوح زندگی رنگ خوش امید را
خاطره کن تجربه تولدی دوباره را

 

() نظرات