تبلیغات
راه راستین راه راستین - شیری یا آهو ؟؟؟!!!
 

شیری یا آهو ؟؟؟!!!

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: کلام بزرگان و مشاهیر، 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 تیر 1389

 

هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می‌شود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا می‌چرد

آهو می‌داند كه باید از شیر سریع‌تر بدود ، در غیر این‌صورت طعمه شیر خواهد شد

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می‌گردد و می‌داند که باید از آهو سریع‌تر بدود تا گرسنه نماند

مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو

مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و برای زندگیت، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی

نلسون ماندلا

 

() نظرات