تبلیغات
راه راستین راه راستین - خاصیت قرائت قرآن
 

خاصیت قرائت قرآن

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: دانستنی های دینی،  داستان و حکایت، 

تاریخ ارسال: دوشنبه 25 مرداد 1389

 

از دانشمندی پرسیدند: کسی که قرآن می خواند و نمی داند که چه می خواند، آیا هیچ اثری دارد؟ گفت: کسی که دارو می خورد و نمی داند که چه می خورد، اثر می کند؛ چگونه قرآن اثر نکند، بلکه بسیار اثر می کند!؟ پس چگونه خواهد بود، اگر بداند که چه می خواند ؟

 

() نظرات