تبلیغات
راه راستین راه راستین - سنگ قبرهای عجیب!
 

سنگ قبرهای عجیب!

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: رنگارنگ، 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 7 مهر 1389

 

http://www.marshal-modern.ir/Archive/10534.aspx

 

یادبودی از همه پسران تو ( به جز ریكاردو كه هیچ پولی پرداخت نكرد)

 

 

 

http://www.marshal-modern.ir/Archive/10535.aspx

 

اینك در آغوش پروردگاری , خدایا مواظب كیف پولت باش

 

 

http://www.marshal-modern.ir/Archive/10536.aspx

او یك شوهر خوب , یك پدر عالی , اما یك برقكار بد بود

 

دنبالک ها: منبع ،

() نظرات