تبلیغات
راه راستین راه راستین - به چه كار آید چشم ؟؟!!
 

به چه كار آید چشم ؟؟!!

نویسنده: ر.حق طلب موضوع: شعر و ادبیات، 

تاریخ ارسال: دوشنبه 12 مهر 1389

 

آن   دوست   كه   دیدنش بیاراید چشم              بی دیدنش   از   گریه    نیـــــاساید چشم
ما را  ز   بــــرای    دیدنش بـــاید چشم              گر   دوست   نبیند   به   چه كار آید چشم

شیخ ابولحسن خرقانی

 

() نظرات